Đặt lịch hẹn với Bác sĩ
PHẠM THỊ HƯƠNG

Bác sĩ
PHẠM THỊ HƯƠNG


Giới thiệu

Dr Phạm Thị Hương là chuyên gia Chỉnh Nha Thẩm Mỹ và điều trị tổng quát. Với kinh nghiệm trên 10 năm Bác Sĩ đã chỉnh thành công cho hơn 6000 bệnh nhân răng hô lệch lạc và móm. Và hàng chục ngàn bệnh nhận có bệnh lý nha chu, điều trị tủy và nhổ răng khôn mọc lệch ngầm

Quá trình công tác

Năm 2010 – 2015: Bác sĩ – Nha Khoa Pháp Việt
Năm 2015 – 2019: Bác sĩ trưởng – Nha Khoa Pháp Việt
Năm 2019 đến nay: Giám Đốc – Hệ Thống Nha Khoa Phúc Gia

Quá trình đào tạo

Năm 2010: Bác sĩ Răng Hàm Mặt – Đại Học Y Dược TP.HCM
Năm 2012: Chứng chỉ Nha Chu và Phẫu thuật miệng – Đại Học Isubria Ý
Năm 2015: Chứng chỉ Chỉnh Nha chuyên sâu – Đại Học Isubria Ý

CHỨNG NHẬN - BẰNG CẤP

Bác sĩ
PHẠM THỊ HƯƠNG

 

Giới thiệu

Dr Phạm Thị Hương là chuyên gia Chỉnh Nha Thẩm Mỹ và điều trị tổng quát. Với kinh nghiệm trên 10 năm Bác Sĩ đã chỉnh thành công cho hơn 6000 bệnh nhân răng hô lệch lạc và móm. Và hàng chục ngàn bệnh nhận có bệnh lý nha chu, điều trị tủy và nhổ răng khôn mọc lệch ngầm

Quá trình công tác

Năm 2010 – 2015: Bác sĩ – Nha Khoa Pháp Việt
Năm 2015 – 2019: Bác sĩ trưởng – Nha Khoa Pháp Việt
Năm 2019 đến nay: Giám Đốc – Hệ Thống Nha Khoa Phúc Gia

Quá trình đào tạo

Năm 2010: Bác sĩ Răng Hàm Mặt – Đại Học Y Dược TP.HCM
Năm 2012: Chứng chỉ Nha Chu và Phẫu thuật miệng – Đại Học Isubria Ý
Năm 2015: Chứng chỉ Chỉnh Nha chuyên sâu – Đại Học Isubria Ý

 

CHỨNG NHẬN - BẰNG CẤP

Đặt lịch hẹn với Bác sĩ
PHẠM THỊ HƯƠNG